Gjennomført kurs innen regnskapsføring og revisjon ved BI Oslo