mail%20logo

Gjennomført kurs innen regnskapsføring og revisjon ved BI Oslo